SEZNAM UČBENIKOV OZ. DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOL. LETO 2020/2021

Skupina

Avtor in naziv delovnega zvezka

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA + GLASBENA PRIPRAVNICA

sreda od 16. do 17. ure

Mojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, založba Debora
GLASBENA PRIPRAVNICA B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: V DEŽELI GLASBE
1. razred NGL B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 1

(izdaja 2014 ali kasneje)

2. razred NGL M. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 2

(izdaja 2013 ali kasneje)

3. razred NGL B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 3
4. razred NGL B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 4
5. razred NGL
B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 5
6. razred NGL M. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 6
SOLFEGGIO 1. razred M. Š. Pavčič: SOLFEGGIO 1
SOLFEGGIO 2. razred M. Š. Pavčič: SOLFEGGIO II