ŠOLSKI KOLEDAR

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

šolsko leto se prične v ponedeljek, 2. septembra 2019 z razdelitvijo urnika za individualni pouk od 15. do 17. ure v prostorih Glasbene šole Ilirska Bistrica, ob 15.30 uri podelitev za Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico (učilnica št. 15, I. nadstropje), za Plesno pripravnico in Balet bo obvestilo na oglasni deski Glasbene šole Ilirska Bistrica. Pouk se konča v sredo,  24. junija 2020 z razdelitvijo spričeval, ob 15. uri svečana podelitev spričeval učencem, ki zaključijo šolanje na višji stopnji ter tekmovalcem, ob 16. uri pa podelitev spričeval vsem ostalim učencem pri učiteljih. Ostali dogodki v šolskem letu so načrtovani v skladu s Šolskim koledarjem za glasbene šole (glej prilogo).

POČITNICE

 • jesenske         ~       od 28.10.2019  do    2.11.2019
 • novoletne       ~      od 25.12.2019   do    3.1.2020
 • zimske            ~      od 17.2.2020    do     21.2.2020
 • prvomajske    ~     od 27.4.2020    do    2.5.2020

POUKA PROSTI DNEVI

 • četrtek, 31. oktober 2019 – Dan reformacije
 • petek, 1. november 2019 – Dan spomina na mrtve
 • sreda, 25. december 2019 – Božič
 • četrtek, 26. december 2019 – Dan samostojnosti in enotnosti
 • sreda, 1. in četrtek, 2. januar 2020 – Novo leto
 • petek, 3. 1. 2020 – Pouka prost dan
 • sobota, 8. februar 2020 – Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan
 • ponedeljek, 13. april 2020 – Velikonočni ponedeljek
 • ponedeljek, 27. april 2020 – Dan upora proti okupatorju
 • petek, 1. maj 2020 in sobota, 2. maj 2020 – Praznik dela

RAVNATELJEV DAN

petek, 10. 4. 2020

OCENJEVALNA OBDOBJA

1. ocenjevalno obdobje: od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020

2. ocenjevalno obdobje: od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020