ZGODOVINA

Glasbena šola Ilirska Bistrica deluje od leta 1950 dalje. Pouk je potekal v Levstikovi ulici, leta 1983 se je šola preselila v Jurčičevo ulico 1. Leta 2005 pa je šola dobila prostore v bivši vojašnici – Ulica IV. armije 5. Imamo ustrezne prostore za izvajanje pouka, pogrešamo pa večjo dvorano za številne nastope in koncerte. Šola deluje v dveh stavbah. Ima 342 učencev, zaposlenih pa je skupno 27 (vodstvo, učitelji in tehnično osebje).

V letnem delovnem načrtu glasbene šole je predvidena udeležba na regijskih, državnih in mednarodnih srečanjih ter tekmovanjih. Poleg mnogih šolskih in javnih nastopov sodelujemo ter bogatimo številne kulturne prireditve v občini. Skrbimo za nadarjene učence ter jih usmerjamo v nadaljnje glasbeno šolanje. Naš osnovni namen pa je vzgajanje glasbenih ljubiteljev in poznavalcev glasbene umetnosti.