UČBENIKI OZ. DELOVNI ZVEZKI, KI JIH UČENCI POTREBUJEJO V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Avtor: | Avg 23, 2023

UČBENIKI OZ. DELOVNI ZVEZKI, KI JIH UČENCI POTREBUJEJO V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Skupina  Avtor in naziv delovnega zvezka  
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJAMojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, založba Debora
GLASBENA PRIPRAVNICAB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: V DEŽELI GLASBE
1. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 1 ( izdaja 2014 ali kasneje)
2. razred NGL M. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 2 (izdaja 2013 ali kasneje)
3. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 3
4. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 4
5. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 5
6. razred NGLM. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 6
SOLFEGGIO 1. razredM. Š. Pavčič: SOLFEGGIO I
SOLFEGGIO 2. razredM. Š. Pavčič: SOLFEGGIO II

Učbenike oz. delovne zvezke je potrebno nabaviti do prve ure pouka (od 3. 9. 2023).

Učenci potrebujejo tudi notne zvezke, mlajši učenci zvezke s širšim notnim črtovjem.

Pri učiteljici Nadi Zubčević, prof. učenci potrebujejo notni zvezek formata A4 (večji).

Učbeniki oz. delovni zvezki bodo na voljo v Papirnici Kakež v naslednjih dneh.

Dostopnost