Organiziranost šole

Organizacijska shema GŠ Ilirska Bistrica

SVET ŠOLE

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.

Predsednik: Marko Kanalec

Predstavniki ustanovitelja: Renato Šircelj, Kristina Vičič, Damjana Kinkela

Predstavniki staršev:  Darja Hrvatin, Andreja Komen, Klara Hrvatin

Predstavniki delavcev: Srečko Meh, Elena Sedmak, Matjaž Sernel, Nina Volk

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Predsednica: Darja Ceglar

Predstavniki staršev v Svetu staršev po predmetih oz. oddelkih:

 1. klavir: Andreja Komen
 2. violončelo: Maja Novaković
 3. violina: Nataša Mizgur
 4. harmonika: Kristina Gulja
 5. diatonična harmonika: Martina Kosič Barone
 6. kitara: Tatjana Rojc
 7. tolkala: Darja Ceglar
 8. trobila: Uroš Boštjančič
 9. klarinet: Alenka Korošec Peruzin
 10. balet in plesna pripravnica: Laura Tomšič
 11. predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica: Ana Derenčin
 12. flavta in kljunasta flavta: ­­­­­­­­­­­­­­Klara Hrvatin
 13. saksofon: Romana Morano

RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE ILIRSKA BISTRICA: Martin Lenarčič, prof.