Sodelovanje s starši in učenci

Sodelovanje in vključevanje staršev v pedagoški proces je potrebno spodbujati, saj je znano, da za uspešnimi učenci vedno stojijo starši, ki dobro spremljajo in spodbujajo svoje otroke. Ne samo z roditeljskim sestankom in preko sveta staršev, kot ravnatelj sem dostopen, tako v pisarni kot tudi na hodniku pri izmenjavi mnenj in nasvetov, pa tudi pri reševanju problematičnih situacij. Potrebno pa je poudariti, da imajo učitelji pri svojem delu strokovno avtoriteto, ki jo morajo starši spoštovati in upoštevati.

Skupaj z učitelji se bomo zavzemali, da bo naša šola prijazna učencem, ki so najpomembnejši člen celotnega šolskega sistema. Spodbujali bomo najuspešnejše in jim posvečali dodatno pozornost, prav tako pa je za nas pomemben vsak posameznik, ki bo dolgoročno ljubitelj glasbe, kar je tudi ena izmed nalog glasbenih šol. Z učenci, ki so pri nas zaključili šolanje bomo ostali v stiku in spremljali njihovo nadaljnje glasbeno izobraževanje ter vključevanje v kulturno življenje kraja.

Govorilne ure: enkrat mesečno, dan in uro določi učitelj.
Roditeljski sestanki: ob začetku šolskega leta prvi roditeljski sestanek skliče ravnatelj.
Starši sodelujejo s šolo tudi v okviru sveta staršev.

GOVORILNE URE ŠOLSKO LETO 2019/2020

GOVORILNE URE ŠOLSKO LETO 2017/2018

GOVORILNE URE ŠOLSKO LETO 2016/2017

Dostopnost