Zgodovina

Glasbena šola Ilirska Bistrica deluje od 1950 leta dalje in bo kmalu praznovala 70. obletnico. Je edina glasbeno – izobraževalna ustanova v občini Ilirska Bistrica s 350 učenci pri skoraj vseh inštrumentih, predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravnici ter baletu.

Skupaj 29 zaposlenih, od teh 24 učiteljev, skrbi za kvalitetno pedagoško delo, kar dokazujejo mnoge nagrade na glasbenih tekmovanjih in številni učenci, ki nadaljujejo glasbeno šolanje na srednji stopnji. Tako je mnogo uspešnih glasbenikov, med katerimi so Sonja Pahor, Mirko Slosar, Bojan Glavina, Matjaž Mikuletič in še mnogi drugi, svojo glasbeno pot pričelo v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica. Tudi med nekdanjimi in sedanjimi učitelji je več bivših uspešnih učencev bistriške šole, učiteljski zbor pa dopolnjujejo še ostali, ki se v Ilirsko Bistrico vozijo iz Ljubljane do sosednjih Reke in Trsta, Kopra, Izole do Loža pri Cerknici.

Vsi skupaj se trudimo učencem nuditi prijazno okolje in poleg pedagoškega procesa vključujemo dodatne vsebine, ki pripomorejo k še boljšemu glasbenemu razvoju. To so zanimive glasbene delavnice, seminarji, obiski koncertov in sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami. Učenci in učitelji pa se z veseljem udejstvujejo pri večjih projektih, ki povezujejo različne oddelke med seboj. Tako smo izvedli glasbeno pravljico Kresniček in povezali petje in ples.

Ponosni smo na dva pevska zbora, otroškega in mladinskega, ki sta že sodelovala na odmevnih dogodkih kot so Zborovski boom in Potujoča muzika in nadaljujeta tradicijo zborovskega petja. Iz glasbene šole je namreč izšel priznani komorni dekliški pevski zbor Vox Ilirica, ki deluje še danes. Izpostaviti pa je potrebno tudi razred učencev diatonične harmonike, učitelja Zorana Lupinca, prejemnika priznanja Frana Gerbiča in pionirja vzpostavitve pouka diatonične harmonike v program glasbenega izobraževanja. Njegovi učenci so večkratni absolutni zmagovalci državnih in mednarodnih tekmovanj.

Že tretje leto pripravljamo Koncertni napovednik s katerim želimo popestriti kulturno ponudbo našega mesta – Ilirske Bistrice in predstaviti zanimive in kvalitetne koncerte naših in gostujočih glasbenikov. Sicer pa sodelujemo tudi pri projektih Zveze primorskih in Zveze slovenskih glasbenih šol katerih skupna želja in cilj je ohranitev in razvoj kvalitetnega sistema glasbenega izobraževanja na slovenskem z 200 – letno tradicijo.

Martin Lenarčič, ravnatelj

Dostopnost