Izjava o dostopnosti

Glasbena šola Ilirska Bistrica omogoča dostopnost spletišča www.gs-ilirskabistrica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube strukture ali vsebine),
 • omogočeno je povečevanje črk brez izgube vsebine ali funkcionalnosti,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnike zaslona),
 • spletno stran je mogoče uporabljati tudi samo s tipkovnico (navigacija brez miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin in so varne za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili reakcije ali napade,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • spletišče deluje predvidljivo,
 • spletišče vsebuje tudi namenski vtičnik za dostopnost.


STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče www.gs-ilirskabistrica.si je usklajeno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Skladnost dostopnosti portala eUprava s smernicami WCAG ustreza stopnji AA.

NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost spletišča www.gs-ilirskabistrica.si redno spremljamo in izboljšujemo. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • posamezne multimedijske vsebine,
 • kompleksne tabele s podatki.


PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 15. januarja 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 17. aprila 2023.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletišča www.gs-ilirskabistrica.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani dostopne in prijazne širšemu krogu javnosti, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Glasbena šola Ilirska Bistrica
Ulica IV. armije 5
6250 Ilirska Bistrica
tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si
Tel.: 05 711 12 22
GSM: 041 709 622

Odgovor boste prejeli v osmih dneh od prejema sporočila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev odgovora in kdaj bo odgovor podan.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si

Dostopnost