Nagovor ravnatelja in osnovne informacije o organizacji dela v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica za šolsko leto 2020-2021

Avtor: | Avg 31, 2020

Dragi učenci, spoštovani starši,

pred nami je novo šolsko leto 2020/2021. Veseli me, da se vračamo v šolo vsi, z vsemi predmeti in vsebinami, seveda pa zaradi koronavirusa, ki je še vedno prisoten, tudi z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta nam svetuje naj skrbimo za higienske ukrepe, upoštevamo medsebojno zadostno razdaljo, se ne zadržujemo v večjih skupinah in spremljamo svoje zdravstveno stanje. V šolo naj prihajajo le zdravi učenci. Le tako bomo zastavljene cilje, ki bodo v šolskem letu prilagojeni splošni epidemiološki sliki, lahko realizirali.

Pomemben del glasbenega izobraževanja so nastopi in koncerti, žal bodo tisti največji, na katerih sodelujejo številni učenci in jim prisluhne veliko število poslušalcev prestavljeni, bomo pa manjše nastope z omejenim številom učencev izpeljali v Veliki dvorani Doma na Vidmu v skladu s priporočili NIJZ.

Še posebej lepo pozdravljam nove učence naše glasbene šole in jim želim veliko veselja pri osvajanju zanimivih glasbenih vsebin. Skupaj z učitelji se bomo trudili vzpostaviti kvalitetno pedagoško okolje v katerem se bodo učenci počutili dobro in varno, hkrati pa bodo z lastnim aktivnim sodelovanjem uspešno napredovali, kot že mnoge generacije učencev pred njimi. Glasbena šola Ilirska Bistrica namreč v  tem šolskem letu praznuje že 70. obletnico delovanja in verjamem, da so pred nami še mnogi glasbeni uspehi.

Z željo, da bo šolsko leto uspešno izpeljano vas vse lepo pozdravljam.

Martin Lenarčič, prof.

ravnatelj GŠ Ilirska Bistrica

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica od  1. 9. 2020 dalje, povzete po priporočilih NIJZ in dodatne interne prilagoditve pri izvedbi pouka:

  1. Izvedba pouka vseh razredov bo potekala v prostorih šole, po veljavnem urniku za šolsko leto 2020/2021.
  2. Vstop v obe šolski stavbi bo dovoljen učencem in zaposlenim, po predhodni najavi pa tudi staršem, pri prenosu težjih instrumentov ali spremstvu najmlajših učencev, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda.
  3. Upoštevati je potrebno higienske ukrepe, redno umivanje rok, oziroma razkuževanje, vzdrževanje primerne medsebojne razdalje (1,5 m) in upoštevati priporočilo uporabe zaščitnih mask, do prihoda v učilnico, za učence starejše od 12 let in odrasle ob vstopu v stavbo.
  4. Za dodatno zmanjšanje zadrževanja v skupnih prostorih – garderobi in hodniku, v obeh stavbah glasbene šole, se učencem ni potrebno preobuvati v copate.
  5. Z učitelji instrumentov se boste še individualno dogovorili o morebitnih dodatnih ukrepih, ki bodo pogojeni s posameznimi značilnostmi izvedbe pouka različnih instrumentov.
  6. Učenci naj na pouk prihajajo točno in naj se po  končanem pouku ne zadržujejo v prostorih šole.

Na povezavi se nahaja obvestilo za starše /files/2021/09/obvestilo-starsem-2020-_Predlog-besedila-pred-pricetkom-sole_28072020-6.docx

 

Dostopnost