Obvestilo za starše in učence

Avtor: | Maj 12, 2020

Spoštovani starši in učenci,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev pri izvajanju pouka na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se bo v glasbenih šolah od ponedeljka, 18. 5. 2020 dalje, INDIVIDUALNI POUK – instrumenti in petje izvajal v prostorih šole. Pouk skupinskih predmetov bo še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo. V obliki izobraževanja na daljavo bo potekal tudi pouk inštrumentov in petja za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole.

Poudariti je potrebno, da se v glasbeno šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica od 18. 5. 2020 dalje, povzete po priporočilih NIJZ in dodatne interne prilagoditve pri izvedbi pouka:

  1. Izvedba individualnega pouka (vsi instrumenti in petje), vseh razredov bo potekala v prostorih šole, po veljavnem urniku za šolsko leto 2019/2020.
  2. Vstop v obe šolski stavbi bo dovoljen učencem in zaposlenim, po predhodni najavi pa tudi staršem, pri prenosu težjih instrumentov ali spremstvu najmlajših učencev, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda.
  3. Učenci naj na pouk prihajajo pravočasno in se po pouku ne zadržujejo v šolski stavbi.
  4. Upoštevati je potrebno higienske ukrepe, redno umivanje rok, oziroma razkuževanje, vzdrževanje primerne medsebojne razdalje (1,5 m) in upoštevati priporočilo uporabe zaščitnih mask, do prihoda v učilnico, za učence starejše od 12 let in odrasle ob vstopu v stavbo.
  5. Uporaba zaščitnih mask je obvezna tudi za vse učitelje, ki bodo med posameznimi urami pouka poskrbeli za redno prezračevanje prostorov.
  6. Za dodatno zmanjšanje zadrževanja v skupnih prostorih – garderobi in hodniku, se učencem do konca šolskega leta ni potrebno preobuvati, prepovedana bo tudi uporaba avtomatov za napitke in prigrizke.
  7. Z učitelji instrumentov se boste še individualno dogovorili o morebitnih dodatnih ukrepih, ki bodo pogojeni s posameznimi značilnostmi izvedbe pouka različnih instrumentov.

Z željo, da izpeljemo šolsko leto v skladu z navodili, uspešno in varno, vas vse lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za vaše dosedanje in nadaljnje sodelovanje.

Martin Lenarčič, ravnatelj

Dostopnost