Obvestilo o imenovanju pooblašene osebe za varstvo osebnih podatkov

Avtor: | Feb 13, 2019

Obvestilo o imenovanju pooblašene osebe za varstvo osebnih podatkov v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica

V skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Glasbena šola Ilirska Bistrica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Glasbena šola Ilirska Bistrica, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si.

Več si lahko preberete v zavihku dokumenti – obrazci.

Dostopnost