Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

Avtor: | Okt 15, 2021

Glasbena šola Ilirska Bistrica v letu 2021 praznuje 70. obletnico delovanja. Je vodilna glasbeno-izobraževalna ustanova v občini, ki skrbi za kvalitetno pedagoško delo in glasbeni razvoj več kot 350 učencev pri instrumentalnem pouku, nauku o glasbi, predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni pripravnici, baletu in plesni pripravnici. Številni učenci so prejemniki najvišjih priznanj in nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih, nekateri med njimi uspešno nadaljujejo glasbeno pot na srednji in kasneje univerzitetni stopnji. Poleg pedagoškega dela Glasbena šola Ilirska Bistrica bogati kulturno ponudbo mesta in s »Koncertnimi napovedniki« širši publiki ponudi kvalitetne glasbene dogodke, koncerte in baletne predstave svojih učencev.

Bistriška glasbena šola sodeluje tudi z ostalimi priznanimi glasbeniki in ustanovami – konservatoriji, umetniškimi gimnazijami, Akademijo za glasbo in koncertnimi inštitucijami. Je aktivna članica Zveze primorskih in slovenskih glasbenih šol, ki skupaj predstavljajo slovenski glasbeno-izobraževalni sistem z več kot 200-letno tradicijo.

Zelo uspešno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in društvi v občini, šolami, vrtci, Pavlovčevo galerijo ter domom starejših občanov na Medenovem hribu. S svojimi učenci glasbeno obogati številne dogodke, otvoritve, sprejeme in srečanja. Skupaj z ustanoviteljico Občino Ilirska Bistrica si prizadeva za nadaljnji razvoj (skupni projekt je bil nakup koncertnega klavirja za potrebe Kettejeve dvorane v Domu na Vidmu), v načrtu pa je tudi prostorska rešitev, ki bi v prihodnosti z ureditvijo enotne stavbe za celoten vzgojno-izobraževalni proces nudila številnim učencem še boljše pogoje za njihov glasbeni razvoj. Vse to pa še dodatno izboljšuje kvaliteto življenja v naši občini.

Za uspešno delo in prispevek h kulturnemu razvoju lokalnega okolja se Glasbeni šoli Ilirska Bistrica podeli občinsko priznanje, ki bo velika spodbuda za nadaljnje uspešno delovanje.

Dostopnost