UČBENIKI OZ. DELOVNI ZVEZKI, KI JIH UČENCI POTREBUJEJO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Avtor: | Avg 31, 2022

UČBENIKI OZ. DELOVNI ZVEZKI, KI JIH UČENCI POTREBUJEJO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Skupina  Avtor in naziv delovnega zvezka  
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA  Mojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, založba Debora
GLASBENA PRIPRAVNICAB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: V DEŽELI GLASBE
1. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 1 ( izdaja 2014 ali kasneje)
2. razred NGL M. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 2 (izdaja 2013 ali kasneje)
3. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 3
4. razred NGLB. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 4
5. razred NGL  B. T. Milharčič, K. Š. Constantini: MALI GLASBENIKI 5
6. razred NGLM. Š. Pavčič, B. T. Milharčič: MALI GLASBENIKI 6
SOLFEGGIO 1. razredM. Š. Pavčič: SOLFEGGIO I
SOLFEGGIO 2. razredM. Š. Pavčič: SOLFEGGIO II

Učbenike oz. delovne zvezke je potrebno nabaviti do prve ure pouka.

Učenci potrebujejo tudi notne zvezke, mlajši učenci zvezke s širšim notnim črtovjem.

Pri učiteljici Nadi Zubčević, prof. učenci potrebujejo notni zvezek formata A4 (večji).

Učbeniki oz. delovni zvezki bodo na voljo v Papirnici Kakež v naslednjih dneh.

Dostopnost